بایگانی دسته: کلام دل

رسم پرواز…

  سال هاست که در مکتب زندگی تحصیل کمال می کنم. کودکی ام که به پایان رسید، روزگار مرا به دست زندگی سپرد تا بیاموزدم راه و رسم پرواز را… زندگی، این سخت گیر آموزگار، ترکه ی تنبه به دست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در داستان کوتاه - تمثیلی, کلام دل, کلام عقل | 18 پاسخ

چشم هایش…

پیوسته بر گِرد محبس شیشه ای اش طواف می کرد. گویی وسعت دریاها را از یاد برده و حصار بلورین  تُنگ تمام دنیایش بود. به ناگاه می چرخید و با حالتی شگفت، تغییر مسیر می داد؛ چنان که گفتی جای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در داستان کوتاه - تمثیلی, کلام دل | 6 پاسخ

ظرف آدمی …

دردهایم را به دریا ریختم. دریا بی تاب شد. آب ها غریدند و امواج برافروختند. آسمان در هم فرو رفت و با  چهره ای کبود، فریادهای رعدآسا سر داد و برق خشمش را به هر سو ساطع کرد. و زمین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلام دل | 9 پاسخ

و ققنوس برمی خیزد…

این منم، دختر پادشاه آرامش. آخرین بازمانده ی سلسله ی خوشبختی. به یاد دارم آن زمان که در قصر باشکوه آسودگی، آواز صلح می خواندیم. می رقصیدیم و جام های لبریز از شرابِ نشاط را که به سرخی و پاکی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در داستان کوتاه - تمثیلی, کلام دل | 15 پاسخ

دور باطل من …

بزرگی می گوید: از دی که گذشت، هیچ ازو یاد مکن / فردا که نیامده است، فریاد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن / حالی خوش باش و عمر بر باد مکن. (1) و آن دیگری می فرماید: شد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلام دل | 7 پاسخ

در جستجوی محال …

سرگردانم در دریای حوادث، بازیچه ی امواجی که از هر سو هجوم می آورند و در پیش رویم ساحل امن خوشبختی که در این شب سیاه طوفانی، آسمانش غرق در نور آسودگی هاست. صدای ساز و دهل و پایکوبی مردم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلام دل | 16 پاسخ

راز چشم هایش …

باز هم رو به رویم نشسته است. تخم چشمانش را نشانه گرفته و با نگاهی تیز و نافذ در آن ها می نگرد. نمی دانم از عمق چشمانش چه حقیقتی را می خواهد بیرون بکشد! این عادت همیشگی اوست که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلام دل | 19 پاسخ

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

« به نام خداوند بخشنده ی مهربان » قطره قطره، تا دریا … در برهوت زندگی، به هر سو که می نگریستم سراب بود و آبادی هایی کاذب، که با هر گام که به خیال رهایی، بسویشان برمی داشتم از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلام دل | 28 پاسخ